چرا در جوامع سرمایه داری با دیکتاتوری مطلق، طبقه کارگر نمی تواند با حرکت مستقیم قدرت دولت را در دست بگیرد؟- گفتمان نوین چپ

در نشست وبیناری فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در این هفته، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار و کنشگر سیاسی، در گفتگویی با «سیامک ستوده» محقق و نویسنده و از کنشگران با سابقه، به بحث در رابطه با سوال «چرا در جامعه سرمایه داری به فرمول کلاسیک تکامل تاریخی می بایست انقلاب سوسیالیستی صورت بگیرد؟ » پرداختند.

«سیامک ستوده»، نویسنده و کنشگر سیاسی، در این گفتگو به این سوال پاسخ داد که: چرا در جوامع سرمایه داری که به شکل دیکتاتوری مطلق ادراه می شوند طبقه کارگر نمی تواند با حرکت مستقیم قدرت دولت را در دست بگیرد؟
در کشورهایی که دیکتاتوری مطلق وجود نداشته باشد، طبقه حاکم در روابط میان عناصر خود برابری و دموکراسی را رعایت کند در این کشورها مستقیماً طبقه کارگر میتواند قدرت سیاسی را در دست بگیرد و برای بنای سوسیالیزم عمل کند.

بررسی های مشخص مارکس و مطالعات وی از انقلابهای اروپا او را به این نتیجه میرساند که در انقلاب ۱۸۴۸ انقلاب آلمان با انقلاب کبیر فرانسه که پنجاه سال قبل اتفاق افتاده بود یک فرق اساسی داشت و آن اینکه در انقلاب کبیر فرانسه بورژوازی یک نیروی انقلابی بود و بنابراین انقلابی عمل کرد و فئودالیسم را ساقط کرد و هدفهای انقلاب دموکراتیک در فرانسه به نتیجه رسید ولی وقتی که در آلمان رخ داد بورژوازی به انقلاب خیانت کرد و با سلطنت و فئودالیته متحد شد و انقلاب را شکست داد. فرق انقلاب کبیر فرانسه و آلمان این بود.

در ادامه فایل تصویری مربوط به بخش‌هایی از این گفتگو ، در برنامه نشست وبیناری گذار آمده است. این فایل‌های در شبکه های اجتماعی سامانه گذار قابل دسترسی می باشد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + 17 =