اعلام موجودیت “ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

ده سازمان و حزب مخالف جمهوری اسلامی ایران، ائتلافی تحت عنوان «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» تشکیل دادند. جریان‌های عضو این ائتلاف هدف براندازی نظام حاکم در ایران و برقراری جمهوری فدراتیو را دنبال می‌کنند.

این ده سازمان و حزب روز شنبه ۲۳ فوریه برابر با چهارم اسفندماه ۹۷، در شهر هانوفر آلمان گرد هم آمدند و با صدور بیانیه‌ای ائتلاف جدید را اعلام کردند و در بیانیه پایانی خود بر «سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری مبتنی بر دمکراسی، آزادی، برابری حقوقی شهروندان و جدایی دین از دولت» تاکید کردند؛

متن کامل اطلاعیه «ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری در ایران»:
اطلاعیه آغاز فعالیت: “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

چهل سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران می گذرد، که در این مدت حاصلی جز جنایت، سرکوب، کشتار و اعدام، غارتگری و تشدید فقر روز افزون برای مردم نداشته است۔ درچنین شرایطى، شاهد اعتراضات توده‌های مردم برای رفع تبعیض، آزادی و عدالت اجتماعی، دراشکال مبارزات برابرى طلبانه ملیتهای مختلف ایران، جنبشهای اجتماعی و اعتراضات مدنى کارگران، زنان، دانشجویان، کشاورزان، فرھنگیان، حفظ محیط زیست، بیکاران و تھیدستان میباشیم.

تعمیق بحرانهای چندگانه درتار و پود جامعه از یکسو، و تشدید تنش و تخاصم در مناسبات منطقه اى وبین المللى و تحریمهای ناشی از آن از سوى دیگر، جمهوری اسلامی ایران را ناتوانتر از ھمیشه و درسراشیب فروپاشى قرار داده است.

درچنین وضعیتى، ادامه حاکمیت این رژیم جز زیان و مصائب بیشترى برای مردم ندارد۔ از این رو همراهی و اشتراک مساعی همه نیروهای جمهوریخواه دموکرات برای پشتیبانی از مبارزات مردم در جھت مقابله با جمھورى اسلامى درایران ، بیش از هرزمان دیگری، ضرورى است.

با درک این واقعیت، ما احزاب و سازمانهای امضاکننده تفاهم نامه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ – ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸، همکاری رسمی خود را با نام زیر آغاز می کنیم :

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

بنا به تفاهم نامه مورد توافق، ما مشترکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی وجایگزینی آن با یک نظام برخاسته از آراء مردم بر مبناى جمهوریت، دمکراسی، جدائی دین و دولت و فدرالیسمى که تأمین حقوق برابر ملی – دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران باشد، مبارزه می کنیم.

ما از مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردمان ایران و جنبشهای مدنی و اجتماعی جاری، قاطعانه حمایت می کنیم. ما مصمم هستیم با تاکید برمنافع و حقوق مردم کشورمان وپایان بخشیدن به ستمها و تبعیضات موجود و تامین برابر حقوقی، ایران فدرال، آزاد، آباد، دموکراتیک، یکپارچه ومتحد آینده را باهم بسازیم.

ما خواهان صلح ومخالف سیاستھاى مداخله جویانه وجنگ افروزانە جمھوری اسلامی ایران در منطقه و جھان ھستیم۔

ایران آیندە، ضمن احترام متقابل و رعایت حسن ھمجوارى، بە حق حاکمیت کشورھا احترام میگذارد۔ ما اعلام میداریم که جمھورى اسلامى ایران باید به مداخلات خود در امور کشورھاى ھمسایه و ماجراجویى ھایش در سطح منطقه پایان داده و بى قید وشرط، نیروھایش را از تمامى کشورھاى منطقه خارج نماید۔

“ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، ازحمایت افکار عمومى جھان، نیروھاى مترقى و نھادھای بین المللی از مبارزات مردم برای استقرار دمکراسی در ایران استقبال میکند و مخالف دخالت دولتھاى خارجی در امور داخلی ایران میباشد.

ما تشکیل “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” را گامی مفید و ضروری در جهت اتحاد گسترده نیروها و جریانات جمهوریخواه دموکرات ایران می دانیم و به همین دلیل نیز دست همکاری مان را به سوی همه نھادھا، سازمانها، احزاب، شخصیتها و فعالان سیاسی و اجتماعی دموکرات، آزادیخواه و مدافع حقوق بشر، دراز کرده و آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب فوق اعلام می کنیم.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”
۴ اسفند ۱۳۹۷ – ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

(احزاب و سازمانهای تشکیل دهنده : اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخوهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، کومه له زحمتکشان کردستان)

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × 1 =