یکشنبه 21 آوریل 2024 تهران 12:11

کلیدواژه: انقلاب زن زندگی آزادی

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران

راهکارهای همراهی با انقلاب زن زندگی آزادی

راهکارهای همراهی با انقلاب زن، زندگی، آزادی، انقلاب ژینا ۱۴۰۱ برای گذار به دموکراسی شنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۳، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران آغاز: ساعت ۹ و نیم شب به وقت ایران ساعت ۱۲ ظهر...
کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/rNGSLAUVO1c رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به کودتا هایی که در تاریخ معاصر ایران تاکنون توسط عوامل خارجی به مردم ایران تحمیل شده و ما...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن زندگی آزادی، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/6lNBE55ymc0 رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن،زندگی،آزادی،اظهار داشت:" این انقلاب زن،زندگی،آزادی فراز مبارزات پدران ما ، برای آزادی و عدالت...