شنبه 22 ژوئن 2024 تهران 10:17

کلیدواژه: تبعات جهانی شدن

نژادپرستی و نارضایتی‌های معیشتی باعث به قدرت رسیدن ترامپ در سال ۲۰۱۶ شد

شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ برابر با اول آذر ماه ۱۳۹۹ در قسمت اول، گفتگوی "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار را با دکتر "کوروش پارسا" فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران را در رابطه با...