چهارشنبه 22 می 2024 تهران 20:10

کلیدواژه: تداوم فشار

تداوم فشار و تبعیض به زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر

زندانیان عقیدتی ـ سیاسی اهل سنت محبوس در سالن ۲۱ زندان رجایی شهر کرج، به دلیل ادامه بدرفتاری‌ها، ایجاد فشار، تبعیض و نقض حقوق خود با نگارش نامه‌ای، اعتراض خود را به رفتارهای انجام‌شده...