کلیدواژه: جنبش ها

همراهان مردم ایران

همگرایی و همدلی بین جنبش ها مهم است

https://www.youtube.com/watch?v=SbTQ_0SiuaA از نظر زمانی جامعه میبایست کوشش کند تا بین جنبش ها و فعالیتهای متفاوت همگرایی و اتحاد بوجود آوردهمانند کار بزرگی که کشاورزان اصفهان در عرض یک هفته انجام دادند یا جنبش معلمان در...

پرسش و پاسخ با احمد جواهریان با مدیریت راحله طارانی؛ “تنش‌های نظامی اخیر در منطقه و خیزش‌های مردمی در ایران و عراق”

این برنامه پرسش و پاسخ با حضور احمد جواهریان، پژوهشگر، شاعر، فیلمساز و فعال و زندانی سیاسی سابق با مدیریت راحله طارانی ضبط شده است. این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران...