جمعه 19 جولای 2024 تهران 14:41

کلیدواژه: دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی

آزادی معلم و فعال صنفی با قید وثیقه از زندان بجنورد

محمدرضا رمضانزاده، دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی با قید وثیقه از زندان عمومی بجنورد آزاد شد. به گزارش گذار، محمدرضا رمضانزاده، معلم و دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی که در ارتباط با دور...