کلیدواژه: رضوان خان بیگی

همسر بهفر لاله‌زاری، زندانی سیاسی بازداشت شد

همسر بهفر لاله‌زاری، زندانی سیاسی و حقوق‌دانِ محبوس در زندان اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش گذار، رضوان خان‌بیگی، همسر بهفر لاله‌زاری، زندانی سیاسی و حقوق‌دانِ محبوس در زندان اوین اواخر دی‌ماه بازداشت...