جمعه 1 مارس 2024 تهران 03:30

کلیدواژه: سخنرانی رئیسی

کوروش پارسا، سخنرانی رئیسی، درکلاب هاوس هماد (۱۹ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/IebMYiBDts0 کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۹ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی بیان داشت:" ۲۰سپتامبر مجمع عمومی سالانه شروع می شود که زمان سخنرانی رئیسی صبح ۲۱سپتامبر است." و افزود :"روز...

رضا بدیعی، سخنرانی رئیسی، درکلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/gjYhWqy6hVU رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی اظهار داشت:" ما در امریکا حق خود می دانیم که به دستگاه دولتی امریکا بگوییم چه دلیلی دارد که...

کوروش پارسا، سخنرانی رئیسی، در کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/6JBKvp4j2gE کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی بیان داشت:" ۲۰سپتامبر مجمع عمومی سالانه شروع می شود که زمان سخنرانی رئیسی صبح ۲۱سپتامبر است." و افزود ما...

کوروش پارسا، سخنرانی رئیسی، در کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/6G2Too345GI کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی بیان داشت:" ۲۰سپتامبر مجمع عمومی سالانه شروع می شود که زمان سخنرانی رئیسی صبح ۲۱سپتامبر است." و افزود ما...