سه‌شنبه 16 آوریل 2024 تهران 23:47

کلیدواژه: قرار منع تعقیب

دادگاه تجدید نظر؛ قرار منع تعقیب یکتا فهندژ شهروند بهایی صادر شد

یکتا فهندژسعدی، شهروند بهایی که از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب به‌صورت غیابی به احکام زندان محکوم‌ شده بود، توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس از اتهامات مطروحه تبرئه و قرار منع تعقیب ایشان صادر...

صدور قرار منع تعقیب برای محمدعلی اصلاغی از اعضای سندیکای شرکت واحد

دادسرای اوین برای محمدعلی اصلاغی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، قرار منع تعقیب صادر کرده است، این حکم به مدت شش ماه تعلیق شده است. به گزارش گذار، محمد علی اصلاغی...

صدور قرار منع تعقیب برای ناصر محرم‌زاده یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد

دادسرای اوین برای ناصر محرم‌زاده، فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، قرار منع تعقیب صادر کرده است. به گزارش گذار، ناصرمحرم‌زاده از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که درتجمع اعتراضی...

قرار منع تعقیب پروین محمدی فعال کارگری صادر شد

محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع پروین محمدی، فعال کارگری از صدور قرار منع تعقیب موکل خود خبر داد، این در حالی است که این فعال کارگری به موجب پرونده دیگری که بر اساس بازداشت...