چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 تهران 05:46

کلیدواژه: مهندس حشمت اله طبرزدی

پیام نوروزی مهندس حشمت اله طبرزدی

پیام نوروزی مهندس حشمت اله طبرزدی زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی ازین باد ار مدد جویی چراغ دل برافروزی جشن نوروز فرخنده ی باستانی را به هم میهنان گرامی شادباش می گویم. هرروزتان نوروز نوروزتان پیروز جشن...