یکشنبه 21 آوریل 2024 تهران 08:18

کلیدواژه: پیام کارگران نیشکر هفت تپه

پیام کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار نامه ای مدعی شده اند که کارفرما و چندین کارگر این مجموعه خطاهایی داشته اند که در صورت لزوم دست به افشا خواهند زد. متن کامل نامه را در...