چهارشنبه 17 جولای 2024 تهران 16:15

کلیدواژه: منوچهر محمدی

همراهان مردم ایران

جامعه دچار بحرانی عمیقی است

https://youtu.be/fqYoIiFlax0 اکنون هیچ پاسخی برای بی نظمی ها و فساد و دزدی ها وجود ندارد و جامعه ملتهب شده است و آبستن حوادث ، ......، گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران
کلاب هاوس

استبداد چگونه خلق میشود و چگونگی برون رفت از آن

https://www.youtube.com/watch?v=KMuPWD7C_6o ما باید در ابتدا از استبدادی که در درون داریم فارغ شویم . اگر هنوز در درون خود مستبد باشیم چگونه میتوانیم یک مستبد بیرونی را کنار بگذاریم. گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان...
همراهان مردم ایران

آنها مرحمی بر زخم مردم نبودند

https://www.youtube.com/watch?v=-mIjCLWsf8A گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۲ - ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

مردم از اصلاحات عبور کرده‌اند

https://youtu.be/jOHpBTee5ks در سال ۱۳۷۶ زمانیکه میلونها نفر با رای خود میخواستند اصلاحات را بوجود بیاورند اما در طول ۱۲ سال با شرکت خود در انتخابات ۱۳۸۸ با جنبش " رای من کو؟" انسانها را به...

در کنار کسانی نباشیم که خواهان استبداد از نوع دیگری هستند

https://www.youtube.com/watch?v=4zB5URgVMsQ مخالف بودن با استبداد حاکم در ایران به این معنا نیست که خواهان استبداد از نوع دیگری نباشیم . بنابر این میتوان پرسید که آیا اتحاد یا وفاق با کسانی که خواهان نوعی دیگر...

چگونه میتوان به وفاق ملی رسید

https://www.youtube.com/watch?v=pYKPitdg_Vo با حضور منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران که به شرح دلایل و موانع موجود در عدم وفاق ملی در اپوزسیون پرداختند - شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲- ۲ بهمن ۱۴۰۰