دوشنبه 22 جولای 2024 تهران 16:52

کلیدواژه: گزارش هفتگی از نقض حقوق بشر

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران؛ شنبه ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ (۳ فروردین ۱۳۹۸)

داریوش عدیم، روزنامه‌نگار، روز شنبه ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ (۳ فروردین ۱۳۹۸) گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر در ایران ارائه داد. از جمله می‌توان به بیانیه‌های برخی زندانیان سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری و...

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران؛ یک‌شنبه ۳ مارس ۲۰۱۹ (۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷)

داریوش عدیم، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، در گفتگوی وبیناری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی روز یک‌شنبه ۳ مارس ۲۰۱۹ (۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷) گزارشی از وقایع یک هفته اخیر در ایران را ارائه داد. در هفته‌ای...

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران؛ شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۹ (۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷)

داریوش عدیم، فعال رسانه، در گفتگوی وبیناری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی روز شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۹ (۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷) گزارش هفته گذشته در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را ارائه داد. در بخش‌هایی از این گزارش،...