دوشنبه 17 ژوئن 2024 تهران 03:44

کلیدواژه: 29 مرداد۱۴۰۱

بهمن بامداد، مروری بر صدر اخبار هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/6_f3G7f3p4A بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۹ مرداد۱۴۰۱، از بحران آب در کشور خبر داد و به فاجعه ی زیست محیطی عظیمی که در پی آن در راه است، اشاره...

یدی بلدی، مروری براخبار هفته ی گذشته، گویش کلهر،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/BLrsnboh48c یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در  ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، مروری بر اخبار هفته ی گذشته را به گویش کلهر بیان کرد. برنامه‌های کلاب‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری و همراهی...

سینا بسطامی، مروری بر مسایل خارج از ایران درهفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد،(۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/Vu6wHZN9RNg سینا بسطامی،استاد دانشگاه در رشته ی انسان شناسی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۹ مرداد۱۴۰۱، در ارتباط با مسایل خارج از ایران اظهار داشت: "متاسفانه در افغانستان فاجعه انسانی در حال...

فرشیم، مروری بر اخبار هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/9_TsU8lugH4 فرشیم در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۹ مرداد۱۴۰۱، اظهار داشت:"از جمله افراد زندانی ،که خیلی شناخته شده ،آقای عباس واحدیان شاهرودی ، یکی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴، است؛ که در...

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/jFZDapPtWW0 روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۲۹ مرداد۱۴۰۱، از زخمی شدن پانزده کولبر سقزی و بانه ای ، خودکشی پنج شهروند و در شهرهای کرمانشاه ، کامیاران و سقز، دستگیری سه...