سه‌شنبه 27 فوریه 2024 تهران 22:52

کلیدواژه: انقلاب دموکراتیک

کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و پیشرفت انقلاب دموکراتیک، درکلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/dhkflcUTTCE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران) ، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد مبانی اتحاد آزادیخواهان برابر استبداد حاکم و پیشرفت انقلاب دموکراتیک، اظهار داشت:" صحبت‌هایی از این دست که چون حرکت...

همایش همراهان مردم ایران؛ وظیفه ما کنشگران و مبارزان تلاش برای رسیدن به دمکراسی و داد است

همایش سراسری همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد در روز یکشنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ برابر با ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، با شرکت جمعی از فعالان سیاسی-اجتماعی برگزار شد. در بخش پنجم...

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد،” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است. شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰-...

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ یک‌شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۴ آبان ماه ۱۳۹۹

این برنامه با سخنان "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار آغاز گردید. ایشان گفتند: دوستان عزیز، ما در برهه خاصی از تاریخ بشر قرار داریم. تحولات جهان وضعیت آشفته‌ای را نشان می‌دهد و جنبه‌ی دیگر موضوع،...

برنامه ” گفتمان نوین دموکراسی و داد؛” یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۰، گفتگوی “رضا بدیعی” با “عمر مینایی” و “بهمن بامداد”

برنامه " گفتمان نوین دموکراسی و داد " از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.این گفتمان...

برنامه ” گفتمان نوین دموکراسی و داد ” از سامانه “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد.” یکشنبه ۴ اکتبر، گفتگو...

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در رابطه با بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال برای استقرار دموکراسی و داد است. این گفتمان...

برنامه گفتمان نوین دموکراسی و داد؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ -“رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار

در بخش دیگر این گفتمان صحبت‌های "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار را خواهیم داشت. طبق اظهارات ایشان، انقلاب دموکراتیک یعنی رابطه تغییر قدرت به مردم "رضا بدیعی" با اشاره به انقلاب بورژوازی بعنوان یک انقلاب...

گفتمان نوین دموکراسی و داد؛ شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ -گفتگوی رضا بدیعی با عمر مینایی

گفتگوی "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار به همراه "عمر مینایی" کنشگر و فعال جنبش کارگری محور اساسی این نشست پیرامون اجتناب از استمرار استبداد برای ایجاد یک انقلاب دموکراتیک می‌باشد. "عمر مینایی" چنین گفت: استبداد با...

انقلاب دموکراتیک و نقش طبقه کارگر در انقلاب سوسیالیستی – سیامک ستوده

در برنامه فراسوی گذاراز استبداد به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران استبداد...

نقش و ضرورت شرکت طبقه کارگر و رهبری آن درانقلاب دموکراتیک

در نشست وبیناری فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در این هفته، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار و کنشگر سیاسی، در گفتگویی با «سیامک ستوده» محقق و نویسنده و از کنشگران با...