سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 02:00

کلیدواژه: روژهه لات

کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

روژهه لات، انقلاب نوین زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/ArJtmZeNHKU روژهه لات، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، پیام خود را به نمایندگی از مبارزین آزادیخواه کرد، در ارتباط با انقلاب نوین زن زندگی آزادی و روز جهانی زن،به زبان...
همراهان مردم ایران

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد، (23مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/Pa_ECKe-eSo روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در23 مهر ۱۴۰۱، از دستگیری و کشتار بی رحمانه ی دانش آموزان ، شهروندان و کولبران با ذکر جزئیات) مشخصات و چگونگی) در مناطق کردنشین...
همراهان مردم ایران

روژهه لات، مروری براخبار هفته ی گذشته به زبان کردی،کلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/KIXvpxywZ3c روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲ مهر ۱۴۰۱، مروری براخبار هفته ی گذشته را به زبان کردی بیان کرد. برنامه‌های کلاب‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری و همراهی شخصیت‌های...
کلاب هاوس هماد

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/rQ0hD_CFwfw روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۲ مهر ۱۴۰۱، جزییات خاکسپاری ژینا (مهسا )امینی را بیان نمود و افزود: "در پی حضور نیروهای لباس شخصی و سرکوب گر رژیم درمراسم ،تعدادی...

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته به زبان کردی، کلاب هاوس هماد (۱۹شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/f8O4ZUdXJP4 روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در  ۱۹شهریور۱۴۰۱، مروری براخبار هفته ی گذشته را به زبان کردی بیان کرد. برنامه‌های کلاب‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری و همراهی شخصیت‌های آزادی‌خواه، عدالت‌جو...

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد (۱۹ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/KhA4QGwymU8 روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۹ شهریور۱۴۰۱، اخبار زندانیان سیاسی منطقه ی کردستان را چنین بیان نمود:" روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه مهدی صیفی عضو کمپین «ژیانه وه کوردستان»(احیای کردستان)،پس...

روژهه لات، مروری براخبار هفته ی گذشته به زبان کردی،کلاب هاوس هماد (۱۲شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/QC38DJkfcBw روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در  ۱۲شهریور۱۴۰۱، مروری براخبار هفته ی گذشته را به زبان کردی بیان کرد. برنامه‌های کلاب‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری و همراهی شخصیت‌های آزادی‌خواه، عدالت‌جو...

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/bDkEn02f5o4 روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، اخبار زندانیان سیاسی منطقه ی کردستان را چنین بیان نمود:" بازداشت و احضار شهروندان کرد و آزادی چندی از بازداشت شدگان از جمله...

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/jFZDapPtWW0 روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۲۹ مرداد۱۴۰۱، از زخمی شدن پانزده کولبر سقزی و بانه ای ، خودکشی پنج شهروند و در شهرهای کرمانشاه ، کامیاران و سقز، دستگیری سه...

یدی بلدی و روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته به زبان کردی،کلاب هاوس هماد،(۲۹مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/chwsoyTgK6Y   یدی بلدی و روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، مروری بر اخبار هفته ی گذشته به زبان کردی بیان کردند. برنامه‌های کلاب‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری...

یدی بلدی و روژهه لات ، مروری بر اخبار هفته ی گذشته به زبان کردی،کلاب هاوس هماد،(۵شهریور۱۴۰۱)

روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۵شهریور۱۴۰۱، مروری بر اخبار هفته ی گذشته را به زبان کردی بیان کرد. برنامه‌های کلاب‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری و همراهی شخصیت‌های آزادی‌خواه،...

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد،(۵ شهریور۱۴۰۱)

روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۵ شهریور۱۴۰۱، اخبار زندانیان سیاسی منطقه ی کردستان را چنین بیان نمود:"حکم زندانی سیاسی ،حسین الوند کوهی، اهل مهاباد ،در روز ۳۰ مرداد، از ده...