کلیدواژه: مروری بر اخبار هفته ی گذشته

همراهان مردم ایران

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد، (23مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/Pa_ECKe-eSo روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در23 مهر ۱۴۰۱، از دستگیری و کشتار بی رحمانه ی دانش آموزان ، شهروندان و کولبران با ذکر جزئیات) مشخصات و چگونگی) در مناطق کردنشین...
کلاب هاوس هماد

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/rQ0hD_CFwfw روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۲ مهر ۱۴۰۱، جزییات خاکسپاری ژینا (مهسا )امینی را بیان نمود و افزود: "در پی حضور نیروهای لباس شخصی و سرکوب گر رژیم درمراسم ،تعدادی...

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد (۱۹ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/KhA4QGwymU8 روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۹ شهریور۱۴۰۱، اخبار زندانیان سیاسی منطقه ی کردستان را چنین بیان نمود:" روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه مهدی صیفی عضو کمپین «ژیانه وه کوردستان»(احیای کردستان)،پس...

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/bDkEn02f5o4 روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲ شهریور۱۴۰۱، اخبار زندانیان سیاسی منطقه ی کردستان را چنین بیان نمود:" بازداشت و احضار شهروندان کرد و آزادی چندی از بازداشت شدگان از جمله...

یدی بلدی، مروری بر اخبار هفته ی گذشته به زبان کردی،کلاب هاوس هماد (۱۲شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/Dh54ollrH7Y یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۲شهریور۱۴۰۱، مروری براخبار هفته ی گذشته را به زبان کردی بیان کرد. برنامه‌های کلاب‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری و همراهی شخصیت‌های آزادی‌خواه، عدالت‌جو و...

روژالات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد (۲۲مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/9M1IZQ6pbz8 روژالات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۲مرداد ۱۴۰۱از اتفاقات تلخی که هفته ی گذشته درکردستان رخ داد ، خبر داد: "زخمی شدن کولبران، کشته شدن دختر ۱۸ ساله ی سقزی در مرز...

فرشیم، مروری بر اخبار هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد (۲۹ مرداد۱۴۰۱)

https://youtu.be/9_TsU8lugH4 فرشیم در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲۹ مرداد۱۴۰۱، اظهار داشت:"از جمله افراد زندانی ،که خیلی شناخته شده ،آقای عباس واحدیان شاهرودی ، یکی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴، است؛ که در...