پنج‌شنبه 22 فوریه 2024 تهران 04:14

کلیدواژه: کوروش پارسا

همراهان مردم ایران

کوروش پارسا، انقلاب فراگیر زن _ زندگی _ آزادی و راهکارها ،در کلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/Ojj1G6Yy7Gs کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱، در مورد انقلاب فراگیر زن  _ زندگی _ آزادی و راهکارها اظهار داشت:"در خارج از کشور به طور همبسته به پا خاسته اند،و...
همراهان مردم ایران

کوروش پارسا، تظاهرات بیست و یکم سپتامبر در نیویورک، درکلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/1bIecqnp9c4 کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱، در مورد تظاهرات بیست و یکم سپتامبر در نیویورک اظهار داشت:"دراین تاریخ چون سه روز از قتل مهسا امینی گذشته بود عملاً تظاهرکنندگان...

کوروش پارسا، سخنرانی رئیسی ،درکلاب هاوس هماد (۲۶شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/cCWVc-rg9xE کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲۶ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی بیان داشت:" روز چهارشنبه ۲۱سپتامبر ۲۰۲۲ از صبح ده گروه برنامه گرفته اند، ساعت  ۹ تا ۱۱ مجاهدین هستند...

کوروش پارسا، سخنرانی رئیسی، درکلاب هاوس هماد (۱۹ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/IebMYiBDts0 کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۹ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی بیان داشت:" ۲۰سپتامبر مجمع عمومی سالانه شروع می شود که زمان سخنرانی رئیسی صبح ۲۱سپتامبر است." و افزود :"روز...

کوروش پارسا، سخنرانی رئیسی، در کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/6JBKvp4j2gE کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی بیان داشت:" ۲۰سپتامبر مجمع عمومی سالانه شروع می شود که زمان سخنرانی رئیسی صبح ۲۱سپتامبر است." و افزود ما...

کوروش پارسا، سخنرانی رئیسی، در کلاب هاوس هماد (۱۲ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/6G2Too345GI کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۲ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی بیان داشت:" ۲۰سپتامبر مجمع عمومی سالانه شروع می شود که زمان سخنرانی رئیسی صبح ۲۱سپتامبر است." و افزود ما...

پدیده ترامپ یک استثنا در امریکا بود که حتی جمهوری خواهان میانه‌‌رو هم با آن سر سازش نداشتند.

"رضا بدیعی‌" مدیر سامانه‌گذار خطاب به آقای "کوروش پارسا؛" شما در بخش اول این گفتگو عملکرد آقای ترامپ طی چهار سال ریاست جمهوری را منفی دانستید. آقای پارسا در جواب گفت: من از نگاه ایدئولوژیک...

پرسش و پاسخ رضا بدیعی وکوروش پارسا در برنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد – بخش دوم

پرسش و پاسخ رضا بدیعی و کوروش پارسا در مورد چگونگی گذار از استبداد به دموکراسی و داد با کمترین هزینه رضا بدیعی در این برنامه از کوروش پارسا پرسید که آیا انقلاب ۵۷ یک...

پرسش و پاسخ رضا بدیعی وکوروش پارسا در برنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد – بخش اول

پرسش و پاسخ رضا بدیعی و کوروش پارسا در برنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد در مورد مسائل خاورمیانه، فلسطین و انتخابات آینده ی آمریکا رضا بدیعی در این برنامه با کوروش پارسا در...