دوشنبه 15 جولای 2024 تهران 10:52

منابع و اسناد

کلاب هاوس هماد،(۵ فروردین ۱۴۰۲)

رضا بدیعی، آلترناتیو خارج از کشور ،درکلاب هاوس هماد،(۵ فروردین ۱۴۰۲)

https://youtu.be/jk0H_M6-47s رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، در مورد آلترناتیو خارج از کشور،اظهار داشت:" استبداد جنایتکار حاکم دنباله استبداد پهلوی هاست که خود پهلوی‌ها هم دنباله استبداد قاجاریه...
کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، درکلاب هاوس هماد، (۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/qwH87KuhBII رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در مورد مسمومیت دانش آموزان در مدارس ، اظهار داشت:" آنچه که در ایران برقرار است، ناقوس مرگ این سیستم جنایتکار...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

جمال، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/EriAvZ5JGhs جمال، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در رابطه با نقش و جایگاه زنان در این انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی، اظهار داشت:" در تاریخ ما از ۱۲۸۰ ممانعت شیخ...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد، (۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/m8rzivxsPRY رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در رابطه با جنایت‌های اخیر رژیم در مدارس و مسموم کردن دانش آموزان با گازهای سمی ، اظهار داشت:" تحقیقاتی که صورت...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

روژهه لات، انقلاب نوین زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/ArJtmZeNHKU روژهه لات، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، پیام خود را به نمایندگی از مبارزین آزادیخواه کرد، در ارتباط با انقلاب نوین زن زندگی آزادی و روز جهانی زن،به زبان...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

فرمیسک، روز جهانی زن، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/PftVPqnzC_k فرمیسک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱،در مورد روز جهانی زن، اظهار داشت:" در طول تاریخ همیشه زنان آزادیخواه بر علیه رژیم های دیکتاتور مبارزه کردند و این زنان شجاع...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

فرمیسک، روز جهانی زن، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/z-Z2fu3plo8 فرمیسک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، پیام خود را به نمایندگی از مبارزین آزادی خواه کرد ،در ارتباط با روز جهانی زن( ۸ مارس )، به زبان کردی (شیوه...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/dShyi9rlaUg رضا بدیعی ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، پس از اینکه صنم بخش هایی از منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران را ایراد نمود،...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، خبر حضور سرپرست بخش حقوق بشر دانشکده حقوق امریکا، در کلاب هاوس هماد، (۱۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/msK1wV58CNE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ، از همه ایرانیان برای نشست آینده دعوت به عمل می آورد و اظهار داشت:" این نشست بسیار اهمیت دارد چون...
همراهان مردم ایران

بهمن بامداد، رونمایی از پرویز ثابتی و جستاری در علت آن، در کلاب هاوس هماد، ( ۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/gP-9CmYgyFU بهمن بامداد، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مسئله رونمایی از پرویز ثابتی ،اظهار داشت :" اینکه این شخص چگونه دوباره بعد از ۳۵ سال که هیچ خبری...
همراهان مردم ایران

یدی بلدی، رونمایی از پرویز ثابتی، شرکت وی، رسولی و فراستی در تظاهرات مردمی، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/LdK-dSDhXTU یدالله بلدی، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران) ، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، اطلاعاتی درمورد پرویز ثابتی بیان نمود و اظهار داشت:" پرویز ثابتی یکی از برجسته ترین نیروهای ساواک و از عوامل اصلی...

فرمیسک، راهکارهای همراهی با انقلاب زن، زندگی، آزادی، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/615SyzQ20FE فرمیسک ، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ ، از ضربه هایی که رژیم در تمام دوران زندگی و قبل از آن (پدرش کمی قبل از اینکه او به دنیا...
کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/rNGSLAUVO1c رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به کودتا هایی که در تاریخ معاصر ایران تاکنون توسط عوامل خارجی به مردم ایران تحمیل شده و ما...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن زندگی آزادی، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/6lNBE55ymc0 رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن،زندگی،آزادی،اظهار داشت:" این انقلاب زن،زندگی،آزادی فراز مبارزات پدران ما ، برای آزادی و عدالت...
رکلاب هاوس هماد

بهمن بامداد، مبانی اتحاد آزادیخواهان، تظاهرات خارج از کشور، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/nYyK8OwRq08 بهمن با مداد ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به تظاهرات خارج از کشور در مقابله با نمایشی که حکومت هرساله راه میاندازد ،اظهار داشت:" حکومت...
کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)

شاهین، چالش هایی که در مقابل استبداد طلبان وجود دارد، در کلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/ehOjcdvq9qI شاهین، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد چالش هایی که در مقابل استبداد طلبان وجود دارد، اظهار داشت:" برخی بر پایه اینکه تظاهرات خیابانی کم شده معتقدند...
کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان، همراهی ایرانیان خارج و داخل از کشور، درکلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/BUHPhBgb6fQ رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران) ، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد ارتباط جریانات مترقی در خارج از کشور به ویژه ایرانیان مقیم آمریکا هستند با روشنفکران و اندیشمندان داخل کشور...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و پیشرفت انقلاب دموکراتیک، درکلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/dhkflcUTTCE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران) ، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد مبانی اتحاد آزادیخواهان برابر استبداد حاکم و پیشرفت انقلاب دموکراتیک، اظهار داشت:" صحبت‌هایی از این دست که چون حرکت...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، دموکراسی خواهان و وظایفشان در مقابل استبداد طلبان،درکلاب هاوس هماد،(۸ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/Mbot52S45f8 رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۸ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایفشان در مقابل استبداد طلبان ،اظهار داشت:" دموکراسی خواهان باور به گذار از...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی ، استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایفشان،درکلاب هاوس هماد،(۸ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/AWvZ_RqxV7Y رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۸ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد ، استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایف شان ،اظهار داشت:" یکی از ویژگی های این انقلاب نوین این...