چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 09:27

کلیدواژه: بابک فرزام

گفتمان نوین چپ از “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد” شنبه ۱۵شهریور ۱۳۹۹. اجرا: رضا بدیعی

در این برنامه اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیسم علمی، در خصوص تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران استبداد حاکم بر ایران صحبت می کنند. گفتگوی "رضا بدیعی"...

گفتمان نوین چپ: راه حل های برون رفت از بحران سرمایه -سیروس دادبه

گفتمان نوین چپ؛ برنامه‌ای از فراسوی گذار به دموکراسی و داد به همراه "سیروس دادبه" و "بابک فرزام" رضا بدیعی: بحران حاکم بر ایران جدای از بحران‌های جهانی نیست و باید جهان دیگری ساخت. در این...

فعال سازی مکانیسم ماشه و چشم انداز سیاسی آینده ایران – بابک فرزام

در برنامه این هفته گفتمان چپ؛ «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار به همراه «بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، در خصوص فعال سازی مکانیسم ماشه و چشم انداز سیاسی آینده ایران به...

گفتمان نوین چپ؛ جوهر نظریات توماس پکیتی و نقدهای طرح شده بر آن

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی در خصوص تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از...

مارکسیسم به زبان ساده – بابک فرزام

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://drive.google.com/file/d/179Wtzpg2bNwRAS1PdHugmIVchdDpk2b7/view?usp=sharing   مارکسیسم به زبان ساده (برای کارگران) نویسنده: بابک فرزام

تفاوت و ویژگی های مشترک زحمتکشان و طبقه کارگر و لزوم رهبری طبقه کارگر

برنامه فر اسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، در چارچوب گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت...

تعریف طبقات اجتماعی، تاریخچه و ویژگی های طبقه کارگر در ایران – گفتمان نوین چپ؛ بابک فرزام

در برنامه فراسوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد، بخش گفتمان نوین چپ، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار طی گفتگویی با «بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، در خصوص تعریف...

دیدگاه چپ و اهمیت آن در تحولات و تغییرات بنیادی ساختار سیاسی – گفتمان چپ؛ بابک فرزام

در برنامه فراسوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار، طی گفتگویی با «بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، از اهمیت دیدگاه چپ در مبارزات و...

سرمایه به زبان ساده – بابک فرزام

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://drive.google.com/file/d/1sm9014C_wxmQK-KadXciODru5kaGZ01v/view?usp=sharing سرمایه به زبان ساده ساده‌نویسی جلد اول کاپیتال کارل مارکس برای کارگران نویسنده: بابک فرزام