سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 02:40

کلیدواژه: کلاب هاوس هماد

یداله بلدی: رژیم اسلامی با علم و دانش ستیز و دشمنی دارد_ کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «آغاز پایان حاکمیت (ن.ج.ا.س.ت) چشم انداز دموکراسی» در روز شنبه ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی برگزار...

رضا بدیعی : مقایسه ایران و آمریکا قیاس مع الفارغ است – کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همچنان مبارزه برای آزادی و زندگی در انقلاب ژینا» در روز شنبه ۲۶آگوست ۲۰۲۳، ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

بهمن بامداد : نقش جمهوری اسلامی در قاچاق مواد مخدر _ کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «ارتجاع داخلی ، عامل خارجی ، تداوم استبداد » در روز شنبه ۱۹ آگوست ۲۰۲۳، ۲۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...
یدی بلدی

یداله بلدی : تجمعات ایرانیان خارج از کشور در سالروز انقلاب ژینا _ کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همچنان مبارزه برای آزادی و زندگی در انقلاب ژینا» در روز شنبه ۲۶آگوست ۲۰۲۳، ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

فرمیسک آذرامین : اخبار زندانیان سیاسی _ کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همچنان مبارزه برای آزادی و زندگی در انقلاب ژینا» در روز شنبه ۲۶آگوست ۲۰۲۳، ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

بهمن بامداد : سرکوب مردم ایران توسط نظام جمهوری اسلامی _ کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همچنان مبارزه برای آزادی و زندگی در انقلاب ژینا» در روز شنبه ۲۶آگوست ۲۰۲۳، ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

رضا بدیعی: کوشش برای برکندن استبداد _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «ارتجاع داخلی،عامل خارجی ،تداوم استبداد » در روز شنبه ۱۹آگوست ۲۰۲۳، ۲۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی برگزار شد. https://www.gozaar.net/?p=23644&preview=true https://youtu.be/gUldmodM0JY https://youtu.be/gUldmodM0JY رضا بدیعی فعال...

رضا بدیعی: مذاکرات مستقیم و پنهانی ایران و آمریکا – کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «اعتلای انقلاب ژینا، ذلت استبداد حاکم، نقش ما در چشم‌انداز دموکراسی و داد» در روز شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۳، ۲۱ مرداد‌ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، سالگرد بزرگترین خدعه جمهوری اسلامی- رفراندوم فروردین ۱۳۵۸، در کلاب هاوس هماد، (۵ فروردین ۱۴۰۲)

https://youtu.be/CorJ1ODt5EE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، در مورد رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۵۸ ،اظهار داشت:" رفراندوم زمانی صورت گرفت که کنترل کامل دولت با بند و بست...
کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران)

جمال، اعتلای انقلاب ژینا و فروپاشی محتوم، در کلاب هاوس هماد، (۵ فروردین ۱۴۰۲)

https://youtu.be/XWK7Kgil0gc جمال، در کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران)، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، درمورد اعتلای انقلاب ژینا و فروپاشی محتوم اظهار داشت:" مسئله زن،زندگی،آزادی، بخش اول آن، موضوع انقلابات جهان بوده ،در حقیقت مطالبات زنان قبل...
کلاب هاوس هماد،(۵ فروردین ۱۴۰۲)

رضا بدیعی، آلترناتیو خارج از کشور ،درکلاب هاوس هماد،(۵ فروردین ۱۴۰۲)

https://youtu.be/jk0H_M6-47s رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، در مورد آلترناتیو خارج از کشور،اظهار داشت:" استبداد جنایتکار حاکم دنباله استبداد پهلوی هاست که خود پهلوی‌ها هم دنباله استبداد قاجاریه...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

جمال، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/EriAvZ5JGhs جمال، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در رابطه با نقش و جایگاه زنان در این انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی، اظهار داشت:" در تاریخ ما از ۱۲۸۰ ممانعت شیخ...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد، (۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/m8rzivxsPRY رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، در رابطه با جنایت‌های اخیر رژیم در مدارس و مسموم کردن دانش آموزان با گازهای سمی ، اظهار داشت:" تحقیقاتی که صورت...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

روژهه لات، انقلاب نوین زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/ArJtmZeNHKU روژهه لات، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، پیام خود را به نمایندگی از مبارزین آزادیخواه کرد، در ارتباط با انقلاب نوین زن زندگی آزادی و روز جهانی زن،به زبان...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

فرمیسک، روز جهانی زن، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/PftVPqnzC_k فرمیسک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱،در مورد روز جهانی زن، اظهار داشت:" در طول تاریخ همیشه زنان آزادیخواه بر علیه رژیم های دیکتاتور مبارزه کردند و این زنان شجاع...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

فرمیسک، روز جهانی زن، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/z-Z2fu3plo8 فرمیسک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، پیام خود را به نمایندگی از مبارزین آزادی خواه کرد ،در ارتباط با روز جهانی زن( ۸ مارس )، به زبان کردی (شیوه...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/dShyi9rlaUg رضا بدیعی ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، پس از اینکه صنم بخش هایی از منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران را ایراد نمود،...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، خبر حضور سرپرست بخش حقوق بشر دانشکده حقوق امریکا، در کلاب هاوس هماد، (۱۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/msK1wV58CNE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ، از همه ایرانیان برای نشست آینده دعوت به عمل می آورد و اظهار داشت:" این نشست بسیار اهمیت دارد چون...
همراهان مردم ایران

بهمن بامداد، رونمایی از پرویز ثابتی و جستاری در علت آن، در کلاب هاوس هماد، ( ۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/gP-9CmYgyFU بهمن بامداد، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مسئله رونمایی از پرویز ثابتی ،اظهار داشت :" اینکه این شخص چگونه دوباره بعد از ۳۵ سال که هیچ خبری...
همراهان مردم ایران

یدی بلدی، رونمایی از پرویز ثابتی، شرکت وی، رسولی و فراستی در تظاهرات مردمی، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/LdK-dSDhXTU یدالله بلدی، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران) ، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، اطلاعاتی درمورد پرویز ثابتی بیان نمود و اظهار داشت:" پرویز ثابتی یکی از برجسته ترین نیروهای ساواک و از عوامل اصلی...